Această politică de confidențialitate este furnizată în conformitate cu art. 13 din Decretul Legislativ din 30 iunie 2003, nr. 196 (“Codul privind protecția datelor cu caracter personal”).

Consultarea și utilizarea site-ului www.edu365.me și a tuturor subdomeniilor conexe nu implică, în sine, nicio prelucrare a datelor personale ale utilizatorilor (în continuare “Utilizatori”) sau numai prelucrarea datelor cu caracter personal în anonimat, în așa fel încât să nu permită identificarea acestora.

Prin implementarea procedurii de înregistrare a serviciilor oferite de acest site, utilizatorii comunică voluntar datele lor personale, controlorului de date.

Datele personale furnizate de utilizatori vor fi prelucrate în conformitate cu principiile de protecție a datelor cu caracter personal stabilite prin Codul privind protecția datelor cu caracter personal și alte reglementări aplicabile.

Furnizarea de date este opțională. Totuși, lipsa furnizării datelor va împiedica posibilitatea utilizării serviciilor de newsletter furnizate de site și rezervate utilizatorilor înregistrați.

CONTROLUL DATELOR

Datele personale sunt prelucrate de către controlorul de date, Associazione Edu365 (e-mail: info@edu365.me), cu instrumente automate și strict pe durata de timp necesară pentru atingerii obiectivelor pentru care au fost colectate.

SCOPUL UTILIZĂRII DATELOR

Datele personale colectate prin înregistrare la serviciile oferite de site (prin exemplificare și nu exhaustiv, abonarea la buletinul informativ, solicitări de articole, invitații la evenimente, solicitare de informații pe site sau cereri de contact) și / sau prin introducerea comentariilor la articolele publicate, permit utilizarea serviciilor oferite de site și sunt rezervate utilizatorilor înregistrați. Orice procesare în scopuri statistice se efectuează exclusiv pe date anonime. Cu excepția cazurilor permise de lege sau prevăzute în această declarație de confidențialitate, datele cu caracter personal nu vor fi comunicate sau dezvăluite fără consimțământul utilizatorului.

Datele personale sunt prelucrate și stocate în Italia și vor fi accesibile numai controlorului de date, cu excepția consultanților numiți în mod oficial ca manageri sau procesatori.

DREPTUL DE ACCES LA DATELE CU CARACTER PERSONAL ȘI ALTE DREPTURI ÎN TEMEIUL ART. 7 DIN DECRETUL LEGISLATIV NR. 196/2003 (“CODUL DE CONFIDENȚIALITATE”)

Utilizatorul poate exercita în orice moment drepturile menționate la art. 7 din Codul de confidențialitate, inclusiv dreptul de a obține în orice moment confirmarea existenței datelor, cunoașterea conținutului și originea acestora, verificarea exactității acestora sau solicitarea actualizării, integrării, corectării sau anulării din cauza încălcarii legii, prin avizul scris ce trebuie trebuie trimis la: info@edu365.me

PUBLICITATEA PĂRȚILOR TERȚE

Controlorul de date acceptă publicitatea terților pe site, sub diferite forme, cum ar fi, de exemplu, bannere, campanii de e-mail, promoții, sponsorizări.

 

Pentru a trimite informațiile comerciale și de publicitate cât mai aproape de zona de interes raportată de Utilizatorii care și-au dat consimțământul, Controlorul de date poate oferi agenților de publicitate:

  • posibilitatea optimizării investiției publicitare prin utilizarea profilului anonim și agregat al datelor utilizatorului;
  • rapoarte periodice privind rezultatele campaniilor publicitare, furnizând date sumare agregate despre deschiderile și click-urile făcute prin intermediul unui sistem de urmărire a modulelor cookie.

Controlatorul de date nu va furniza în nici un caz  părților terțe datele personale sau individuale și nici nu va permite terților să comunice direct cu utilizatorii.

COOKIE ȘI GOOGLE ANALYTICS

Acestea sunt fișiere text (așa-numitele module cookie) care facilitează navigarea și operarea site-ului web.

Site-ul utilizează cd. cookie-uri de sesiune care nu sunt stocate permanent pe computerul utilizatorului și sunt eliminate atunci când browserul este închis. Utilizarea lor este strict limitată la transmiterea identificatorilor de sesiuni necesare pentru a permite explorarea sigură și eficientă a site-ului web. Ele nu permit achiziționarea de date personale de identificare a utilizatorului.

Acest site utilizează serviciul de analiză web Google Analytics oferit de Google Inc. (“Google”). În mod special, Google Analytics utilizează cookie (temporare și permanente) care sunt stocate pe computerul utilizatorului și care permit o analiză a utilizării site-ului de către utilizator. Informațiile generate de modulul cookie privind utilizarea site-ului web (inclusiv adresa IP) vor fi transmise de browser-ul utilizatorului pe serverele Google aflate în Statele Unite ale Americii (SUA) și stocate acolo.

Prin utilizarea acestui site, utilizatorul declară că este de acord cu prelucrarea datelor de către Google și în scopurile menționate mai sus. De specificat faptul că Google respectă principiile de confidențialitate cuprinse în acordul Safe Harbor dintre UE și Statele Unite, care definește reguli sigure și comune pentru prelucrarea datelor cu caracter personal efectuate pentru companiile prezente în SUA. Pentru mai multe informații despre legislația Safe Harbor, vizitați site-ul Departamentului de Comerț al SUA. Informații suplimentare despre serviciul Google Analytics și procedurile care trebuie urmate pentru dezactivarea cookie-urilor pot fi găsite la următorul link: http://www.google.com/intl/ro/analytics/privacyoverview.html

Utilizatorul poate refuza instalarea cookie-urilor utilizând setările browser-ului său. În unele cazuri, însă, imposibilitatea de a instala un modul cookie poate face imposibilă utilizarea tuturor funcțiilor site-ului web.

Pentru detalii privind utilizarea modulelor cookie, consultați politica de cookie corespunzătoare.

MODIFICĂRI ALE POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

Controlorul de date își rezervă dreptul de a modifica această politică de confidențialitate. Utilizatorul este de acord să revizuiască în viitor aceste modificări și, prin urmare, se angajează să viziteze periodic această pagină pentru a fi informat despre orice modificare.